Świadczymy usługi w zakresie:
  • bieżącego utrzymania ruchu, remontów i modernizacji urządzeń do produkcji wyrobów ogniotrwałych,
  • remontów maszyn i urządzeń mechanicznych (prasy hydrauliczne i cierne, mieszarki, urządzenia transportowe),
  • wykonawstwa części eksploatacyjnych na potrzeby przemysłu materiałów ogniotrwałych, przemysłu hutniczego i cementowego.