Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałychProjekt realizowany ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

ZM Service Sp. z o. o. jest partnerem w wyżej wymienionym projekcie którego beneficjentem są Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.

statystyka