Firma ZM SERVICE Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 4 grudnia 2000 roku. Z dniem 1 września 2001 roku Spółka została włączona do Grupy Kapitałowej ROPCZYCE.

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja maszyn, urządzeń oraz automatyzacja procesów technologicznych dla przedsiębiorstw różnych branż, a w szczególności materiałów ogniotrwałych i przemysłu metalurgicznego.

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami poszukującymi rozwiązań mechanicznych i automatyki, stąd realizujemy indywidualne projekty uwzględniające potrzeby klienta.

Koncentrancja Spółki na działalności usługowej jest realizowana w ramach zorganizowanego Centrum Serwisowego obejmującego sferę tzw. utrzymania ruchu, tj. bieżące potrzeby wynikające z realizacji planu produkcji, jak również obsługę form i oprzyrządowania niezbędnego do utrzymania dyspozycyjności linii produkcyjnych spółek Grupy Kapitałowej ROPCZYCE.

Firma wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, bhp) na zgodność z normami:

  • PN - EN ISO 9001
  • PN - EN ISO 14001
  • PN - N 18001

Wydatek realizowany w ramach umowy o dofinansowanie: działanie 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. ISO ISO

statystyka