Oferujemy:
  • projektowanie, wykonawstwo i montaż linii do produkcji mas suchych i mokrych,
  • wykonawstwo automatyzacji linii,
  • wykonawstwo tablic synoptycznych pulpitów sterowniczych, dyspozytorni,,
  • programowanie sterowników przemysłowych,
  • wykonastwo podzespołów w/w linii jak podajniki ślimakowe i wibracyjne, przenośniki taśmowe i urządzenia ważące,
  • kompleksowe instalacje wentylacji, gazu i automatyki dla pieców tunelowych,
  • suszarnie przemysłowe na wysokie temperatury pracy